เพราะรักจึงอยากบอก ♥ กลอนวาเลนไทน์ ♥

Posted มกราคม 17, 2013 by shineon.in.th in Life Style


กลอนวาเลนไทน์

กลอนวาเลนไทน์

กลอนวาเลนไทน์

 

ส่งความรัก และความสุข ให้คนที่คุณรัก และห่วงใยด้วย ♥ กลอนวาเลนไทน์ เพราะๆ
ที่ Shine On (ไชน-ออน) ได้คัดสรรนำมาให้คุณในวันแห่งความรักที่จะถึงนี้ค่ะ

———————————————————————

.. ข อ บ คุ ณ ค ว า ม รั ก ..
ที่ทำให้รู้จัก .. ความหวาน
ขอบคุณดอกไม้บาน
และทุกความร้าวราน .. ที่ให้ได้เริ่มสิ่งดี~ดี

———————————————————————

.. ข อ บ คุ ณ หั ว ใ จ ..
กับโลกแสนกว้างใหญ่ .. ใบนี้
ขอบคุณความอบอุ่นทุกนาที
ที่ได้จากเธอล้นปรี่ .. ขอบคุณนะ ~ ขอบคุณ

———————————————————————

เขียนการ์ดด้วยคำหวานๆ
บรรยายถึงวันวาน…ที่ได้รับไออุ่น
ถั ก ใ จ ท อ รั ก แ ส น ละ มุ น
มากกว่าคำว่าขอบคุณ คือคำว่า “รักเธอ”

———————————————————————

ใ ก ล้ ถึ ง วั น ว า เ ล น ไ ท น์ แ ล้ ว ที่ รั ก
ทุกความรู้สึกถูกฟูมฟัก . . . อ่ อ น ห ว า น
หัวใจมีเพียงคุณมาเนิ่นนาน
สายใยสานสองหัวใจให้ผูกพัน

ไ ม่ ต้ อ ง ก า ร ด อ ก กุ ห ล า บ ช่ อ ใ ห ญ่
ไ ม่ ต้ อ ง ก า ร ข อ ง กำ นั ล ใ ด 
…มอบให้ฉัน

เพียงขอมีคุณอยู่เคียงข้างกัน
ผ่านไปแต่ละวัน . . . ก็ เ พี ย ง พ อ

———————————————————————

คนธรรมดาคนนี้
ความดีอาจไม่เท่าไหร่
ดีมากที่สุดก็คือ..หัวใจ
ที่อยากจะเก็บไว้เพื่อ..เธอ

———————————————————————

ความรักที่มีให้เธอ…
แปลกใจเสมอ เธอจะรู้ไหม
ว่าอยู่ๆ ฉันก็รักเธอหมดใจ
พอรู้ตัวอีกที…..ก็ขาดเธอไปไม่ได้ สักเวลา

———————————————————————

ส่งความหวาน..ผ่านบทกลอน
แทนความห่วงหาอาทร..จากใครคนนี้
ฝากสายลม..ไปกระซิบข้างหู..ทุก-ทุกราตรี
บอกกับเธอว่า..ฉันคนนี้..ยังรักเธอหมดใจ

———————————————————————

กลอนวาเลนไทน์

กลอนวาเลนไทน์

กลอนวาเลนไทน์

———————————————————————

Sending my love to you,
On the day I?m very thought of you.
ส่งคำว่า “รัก” มาให้ ในวันที่หัวใจเปี่ยมด้วยความคิดถึง

———————————————————————

The happy time in my life is doing everything for you.
ช่วงเวลาที่มีความสุขของฉัน คือการได้กระทำทุกสิ่งเพื่อเธอ

———————————————————————

I?ve know many people in this world
But l’ve a few to understand and truly love me.
One of them is you
มีคนมากมายในโลกกว้างที่ฉันรู้จัก แต่มีอยู่น้อยคนคน
ที่ฉันมั่นใจว่ารักและเข้าใจฉันจริง
คนดี..เธอคือคนหนึ่งนั้น

———————————————————————

You’ve made my routine days become more meaning.
เธอทำให้วันคืนอันแสนธรรมดา เป็นวันเวลาที่มีความหมาย

———————————————————————

You’re the shinning stars brighten my life with hope
You’re the strength that support my life whenever I need.
เธอเห็นดาวในดวงใจ ส่องสว่างใสให้ความหวัง
เธอเป็นแรงพลัง ในทุกครั้งที่ฉันต้องการกำลังใจ

———————————————————————

The best time in my life is having you beside me.
ช่วงเวลาที่ดีที่สุดของฉัน คือคืนวันที่มีเธอเคียงข้าง

———————————————————————

Everything I gave you won’t make me lost.
Everything you gave me I should make it worth.
ทุกสิ่งที่ให้เธอ ฉันไม่เคยรู้สึกสูญเสีย
ทุกสิ่งที่เธอให้ ฉันจะเก็บดูแลรักษาไว้ด้วยหัวใจ

———————————————————————-

My hero that what you are in my love story you’re the star.
It’s you, so sweet and true.
เธอคือคนดีในชีวิต ทั้งในความคิด ความใฝ่ฝัน
ในเรื่องราวของความรักทุกคืนวัน เธอคือพระเอกตลอดกาลนิรันดร์ไป

———————————————————————

Remember I’m in love with you.
Please save your heart for me.
อย่าลืมนะว่าเรารักกัน
เพราะฉะนั้น กรุณาเก็บรักษาหัวใจของเธอไว้ให้ฉันด้วย

———————————————————————

More than the greatest love the world has know
This is the love I’ll give to you alone
More than the simple words I try to say
I only live to love you more each day.
มากกว่าความรักทั้งหมดในโลกนี้ที่ฉันรู้จัก คือความรักที่ฉันมีให้เธอ
มากกว่าถ้อยคำในโลกนี้ทั้งหมดก็ คือฉันจะมีชีวิตอยู่เพื่อรักเธอมากขึ้นทุกวัน

———————————————————————

You’re my dream that comes true.
เธอคือคนของความฝัน ที่ฉันค้นพบเจอในความจริง

———————————————————————

Don’t forget to remember me and the love that’s used to be
I’m still remember you and everything we’re used to do.
อย่าลืมฉัน อย่าลืมวันที่เคยใกล้
อย่าลืมนึกถึงหัวใจ ที่ใครหนึ่งฝากไว้ให้เธอดูแล

———————————————————————

Don’t throw my love away, you might need it someday.
ความรักของฉันอาจไร้ค่า แต่โปรดอย่าทำลายจะได้ไหม
บางทีในวันหนึ่งซึ่งเธอไม่มีใคร
อาจเป็นสิ่งที่เติมความหมายในใจเธอ

———————————————————————

You’re in my thought.
You’re in my days and in my heart always.
เธออยู่ในความคิดถึงและทุกที่ที่มีฉัน
เธออยู่ในคืนวัน อยู่ในความผูกพันของหัวใจ

———————————————————————

When I feel happy, I dare to laugh among people.
But when I feel blue I’ve just to cried with you
Because you’re the only one who understand me.
เมื่อมีความสุข ฉันกล้าที่จะหัวเราะต่อหน้าใครต่อใครมากมาย
แต่ในยามทุกข์เศร้า เธอคือคนเดียวที่ฉันกล้าจะร้องไห้ต่อหน้า
เพราะฉันรู้…มีเพียงเธอเท่านั้นที่จะเข้าใจฉัน

———————————————————————

I wish to be a star in your darkness.
I wish to be with you in the stormy day.
I wish to be your friend always.
ขอเป็นแสงแดงส่องสว่างในคืนมืดมิด ขอเป็นเพื่อนชีวิตไม่ห่างหาย
ขออยู่เคียงข้างแม้ในวันที่มีพายุร้าย ขออยู่ถึงวันสุดท้ายที่มีเธอ

———————————————————————

This heart of flower I give it to you.
Please keep it closer to your heart too.
ดอกไม้ของหัวใจ ฉันมีมามอบให้
เก็บเอาไว้นะ…อย่าปล่อยวาง โปรดเก็บไว้ข้างๆ หัวใจเธอ

———————————————————————

I’ve never care what tomorrow come
I’ve care just only today that l have you.
วันข้างหน้าเป็นอย่างไรไม่สำคัญ ขอแค่รู้ว่าวันนี้นั้นยังมีเธอ

———————————————————————

I’m so happy to be near you
And give the best things to you.
สุขที่ได้อยู่ใกล้…ใกล้กับเธอสุขที่ได้ให้เธอในสิ่งที่ดี
———————————————————————

Please take your heart out of cover
Let me help you discover a perfect love.
Look high, there’s a bright and blue sky
Look at my eyes, there’s love inside.
โปรดเปิดประตูหัวใจ ให้ฉันได้เข้าไปค้นหาความรักที่งดงาม
ในวันที่ฟ้าคราม เธอเห็นความรักในดวงตาของฉันไหม

———————————————————————

I’ve know for a long time how much you care me
And how much I meant to you
Thank you for everything you’ve done for me
I’m very proud to have you in my life
I’ll always love you with all my heart
ตลอดเวลาที่ผ่านมา กับความรู้สึกดีดีที่เธอมีให้
ฉันรับรู้และปลื้มใจ กับการเป็นคนที่มีความหมายสำหรับเธอ
ขอบคุณทุกสิ่งอย่าง ที่เธอได้สรรค์สร้างให้ฉันเสมอ
ภูมิใจที่ชีวิตนี้ได้มีเธอ คนที่ฉันรักเสมอทั้งหัวใจ

———————————————————————

กลอนวาเลนไทน์

กลอนวาเลนไทน์

กลอนวาเลนไทน์

กลอนวาเลนไทน์

กลอนวาเลนไทน์

กลอนวาเลนไทน์

กลอนวาเลนไทน์

กลอนวาเลนไทน์

กลอนวาเลนไทน์

กลอนวาเลนไทน์

กลอนวาเลนไทน์

กลอนวาเลนไทน์

กลอนวาเลนไทน์

กลอนวาเลนไทน์

กลอนวาเลนไทน์

กลอนวาเลนไทน์

กลอนวาเลนไทน์

กลอนวาเลนไทน์

กลอนวาเลนไทน์

กลอนวาเลนไทน์

กลอนวาเลนไทน์

กลอนวาเลนไทน์

กลอนวาเลนไทน์

กลอนวาเลนไทน์

กลอนวาเลนไทน์

กลอนวาเลนไทน์

กลอนวาเลนไทน์

กลอนวาเลนไทน์

กลอนวาเลนไทน์

กลอนวาเลนไทน์

กลอนวาเลนไทน์

กลอนวาเลนไทน์

กลอนวาเลนไทน์

กลอนวาเลนไทน์

กลอนวาเลนไทน์

กลอนวาเลนไทน์

กลอนวาเลนไทน์

กลอนวาเลนไทน์

กลอนวาเลนไทน์

กลอนวาเลนไทน์

กลอนวาเลนไทน์

กลอนวาเลนไทน์

ขอบคุณรูปภาพ:  sanook.com, playpark.com, mthai.com, kapook.com
ขอบคุณข้อมูล:  webboard.horoworld.com, kaweeclub.com/b6/t906/220/#.UPfYOW9worU