Posts Tagged ‘FURBY’
ภาษาเฟอร์บี้

ภาษาเฟอร์บี้ แปลว่าอะไรกันบ้างนะ???

มีเฟอร์บี้แล้ว แต่ไม่รู้ว่าเจ้าเฟอร์บี้นี่พูดอะไรบ้าง?? ภาษาอะไรกันนี่??...ตุ๊กตาเฟอร์บี้

“ตุ๊กตาเฟอร์บี้” สุด Hot! กับเหล่าดาราสุด Hit!

ตอนนี้ถ้าใครไม่รู้จัก Furby (เฟอร์บี้) ตุ๊กตาขนปุกปุยหลากสีตัวนี้...furby

FURBY 2012 “เฟอร์บี้” สัตว์เลี้ยงไฮเทคขนปุยกลับมาอีกครั้ง

Furby (เฟอร์บี้) รุ่นใหม่ล่าสุดมาแล้ว Furby 2012 ได้กลายมาเป็นสินค้าขายดี..