งามอย่างไทย ด้วย ชุดไทยแต่งงาน

Posted ตุลาคม 1, 2012 by shineon.in.th in Fashion


ชุดไทยแต่งงาน

ชุดไทยแต่งงาน

ชุดไทยแต่งงาน

 

หากจะกล่าวถึงชุดแต่งงาน สำหรับใส่ในวันพิธีการ อย่าง งานหมั้น งานรดน้ำสังข์ สำหรับคนไทยนั้น จะเป็นชุดแต่งงานแบบอื่นไปเสียไม่ได้ นอกจากชุดไทยแต่งงาน ตามแบบประเพณีไทย ที่ดำรงไว้ซึ่งความเป็นไทย ความสวยงาม และความสง่างามอย่างไทย ซึ่งปัจจุบัน ชุดไทยแต่งงาน จะเป็นแบบชุดไทยแต่งงานประยุกต์ ซึ่งจะมีการดัดแปลง ให้เข้ากับยุคสมัยมากยิ่งขึ้น มาชมแบบ ชุดไทยแต่งงาน สวยๆ กับ Shine On (ไชน-ออน) กันค่ะ

 

ชุดไทยแต่งงาน

ชุดไทยแต่งงาน

ชุดไทยแต่งงาน

ชุดไทยแต่งงาน

ชุดไทยแต่งงาน

ชุดไทยแต่งงาน

ชุดไทยแต่งงาน

ชุดไทยแต่งงาน

ชุดไทยแต่งงาน

ชุดไทยแต่งงาน

ชุดไทยแต่งงาน

ชุดไทยแต่งงาน

ชุดไทยแต่งงาน

ชุดไทยแต่งงาน

ชุดไทยแต่งงาน

ชุดไทยแต่งงาน

ชุดไทยแต่งงาน

ชุดไทยแต่งงาน

ชุดไทยแต่งงาน

ชุดไทยแต่งงาน

ชุดไทยแต่งงาน

ชุดไทยแต่งงาน

ชุดไทยแต่งงาน

ชุดไทยแต่งงาน

ชุดไทยแต่งงาน

ชุดไทยแต่งงาน

ชุดไทยแต่งงาน

ชุดไทยแต่งงาน

ชุดไทยแต่งงาน

ชุดไทยแต่งงาน

ชุดไทยแต่งงาน

ชุดไทยแต่งงาน

ชุดไทยแต่งงาน

ชุดไทยแต่งงาน

ชุดไทยแต่งงาน

ชุดไทยแต่งงาน

ชุดไทยแต่งงาน

ชุดไทยแต่งงาน

ชุดไทยแต่งงาน