เรื่องน่ารู้: ธงชาติอาเซียน (ASEAN)

Posted สิงหาคม 1, 2012 by shineon.in.th in Life Style


ธงชาติอาเซียน

ธงชาติอาเซียน

ธงชาติอาเซียน

 

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(Association of Southeast Asian Nations)

 

คำขวัญ

“One Vision, One Identity, One Community” (หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งเอกลักษณ์ หนึ่งประชาคม)

 

สัญลักษณ์อาเซียน

รวงข้าวสีทอง 10 รวง นำมามัดรวมกันซึ่งแสดงถึงจำนวนของประเทศสมาชิก 10 ประเทศ สีที่ใช้บนธงชาติอาเซียน ได้แก่ สีขาว สีน้ำเงิน สีแดง และสีเหลือง ซึ่งล้วนมาจากสีธงชาติของประเทศสมาชิกทั้ง 10 ประเทศ

ธงชาติอาเซียน

สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์
สีน้ำเงิน หมายถึง สันติภาพและความมั่นคง
สีแดง หมายถึง ความกล้าหาญและความก้าวหน้า
สีเหลือง หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง

 

ธงชาติของแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ
ธงชาติอาเซียน

ธงชาติอาเซียน

ธงชาติอาเซียน

 

ราชอาณาจักรไทย : Kingdom of Thailand
ธงชาติอาเซียน

ธงชาติอาเซียน

ธงชาติอาเซียน

 

สหภาพพม่า : Union of Myanmar
ธงชาติอาเซียน

ธงชาติอาเซียน

ธงชาติอาเซียน

 

ราชอาณาจักรกัมพูชา : Kingdom of Cambodia
ธงชาติอาเซียน

ธงชาติอาเซียน

ธงชาติอาเซียน

 

ประเทศมาเลเซีย : Malaysia
ธงชาติอาเซียน

ธงชาติอาเซียน

ธงชาติอาเซียน

 

สาธารณรัฐสิงคโปร์  : The Republic of Singapore
ธงชาติอาเซียน

ธงชาติอาเซียน

ธงชาติอาเซียน

 

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  : The Socialist Republic of Vietnam
ธงชาติอาเซียน

ธงชาติอาเซียน

ธงชาติอาเซียน

 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)
(The Lao People’s Democratic Republic of Lao PDR)
ธงชาติอาเซียน

ธงชาติอาเซียน

ธงชาติอาเซียน

 

สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ : Republic of the Philippines
ธงชาติอาเซียน

ธงชาติอาเซียน

ธงชาติอาเซียน

 

บรูไนดารุสซาลาม : Brunei Darussalam
ธงชาติอาเซียน

ธงชาติอาเซียน

ธงชาติอาเซียน

 

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย : Republic of Indonesia
ธงชาติอาเซียน

ธงชาติอาเซียน

ธงชาติอาเซียน

 

ธงชาติอาเซียน

ธงชาติอาเซียน

ธงชาติอาเซียน

ขอบคุณรูปภาพ : www.areenagallery.com

บทความที่เกียวข้อง:

>> รู้จัก อาเซียน (ASEAN)

>>ดอกไม้ประจำชาติอาเซียน (ASEAN)

>>ประเทศสมาชิก อาเซียน 10 ประเทศ (ASEAN)