Posts Tagged ‘ยาคุมฉุกเฉิน’
การคุมกำเนิด

เบนโลไม่ใช่เรื่องบังเอิญ ป้องกันด้วย ‘การคุมกำเนิด’

เชื่อว่าคงไม่มีใครอยากท้องป่องก่อนแต่ง หรือก่อนพร้อม เพราะไม่ใช่แค่..